Asaf isminin ne anlama geldiğine, Asaf isminin kökenine ve rengine ayrıca Asaf ismiyle alakalı faydalı bilgilere, analizlere ve istatistiki bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Asaf ismi ile ilgili bilgiler

Asaf isminin rengi: Mavi
Asaf isminin cinsiyeti:
Erkek
Asaf isminin kökeni:
Arapça
Asaf ismi Kuran’da geçiyor mu?:
Hayır(✖) 

Asaf İsminin Anlamı Nedir? 

Asaf ismi ne anlama gelmektedir? Asaf ne anlama gelir? Asaf ne demektir? Asaf isminin anlamı nedir? 

Vezir.

Hazreti Süleyman’ın veziri.

Asaf isminin sözlük anlamı nedir? 

Vezir.

Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı. Hz. Süleyman’ın ünlü veziri. Süleyman (a.s.)’ın en çok güvendiği kişiydi. Neml suresinde anlatılanlar Asaf üzerine yorumlandı. Daha sonra padişahın vezirlerine Asaf unvanı verildi.

(ﺁﺻﻒ) i. (Ar. āṣaf) Vezir [Hz. Süleyman’ın ünlü vezîrinin (Âsaf bin Berhiyâ) ismi ise de sonradan övgü sıfatı olarak sadrâzamlar, vezirler için kullanılmış ve kelime zamanla teşmil yoluyle “vezir” anlamına gelmiştir]: Her biri müdebbir-i zamâne / Her biri bir âsaf-ı yegâne (Nâbî’den). Âsaf-ı devran Alî Pâşâ-yı zîşandır gelen (Fıtnat Hanım). 

Âsafâne (ﺁﺻﻔﺎﻧﻪ) sıf. ve zf. (Fars. -āne ekiyle) Vezîre has, vezîre yakışacak şekilde: “Zât-ı âsafâne.” “Re’y-i âsafâne.” 

Âsafî (ﺁﺻﻔﻰ) sıf. (nispet eki -і ile) Vezirle ilgili, vezîre âit: Âsaf kelimesi Osmanlı Devleti’nde de sadrâzamlara unvan olmuş, nispet edatları, ekleri ile “zât-ı âsafî”, “zât-ı âsafâne” şekillerinde de kullanılmıştır. Sadrâzam kapısına (sarayına) da Bâb-ı âsafî denilmiştir (Reşat E. Koçu). 

Âsaf-re’y (ﺁﺻﻒ ﺭﺃﻯ) birl. sıf. (Ar. re’y “fikir, düşünce” ile) Fikri, düşüncesi Âsaf’ınki gibi olan, Âsaf gibi düşüncesinde isâbet bulunan, uzak görüşlü (vezir). 

Âsaf-tedbir (ﺁﺻﻒ ﺗﺪﺑﻴﺮ) birl. sıf. (Ar. tedbіr ile) Âsaf gibi tedbirli, tutumu, tedbîri Âsaf gibi olan (vezir).

Asaf ismi Osmanlıca nasıl yazılır? Asaf ismi Arapça nasıl yazılır?

Asaf ismi Osmanlıca nasıl yazılır? Asaf ismi Arapça nasıl yazılır?

Asaf ismi caiz mi?

Asaf ismini çocuğuma koymakta herhangi bir sıkıntı var mı, çocuğuma koymak uygun mu ve dinen caiz mi diye aklınıza gelen soruların cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Asaf ismimiz anlam itibari ile herhangi bir sıkıntısı olmamakla birlikte anlam güzelliği olduğu için tavsiye edilen isimler arasında diyebiliriz. Asaf ismini kullanmakta dinen de herhangi bir sıkıntı yoktur yani caizdir. 

Asaf isminin ebced değeri nedir?

Asaf: آصف

آصف = Asaf isminin ebced değeri: 171

Hayat paylaştıkça güzelleşir

“Asaf İsminin Anlamı Nedir? ” hakkında 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Asaf İsminin Anlamı Nedir?